Author Topic: NT quỳnh lưu - nguồn baokhikhang  (Read 596 times)

3337

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 7
    • View Profile
NT quỳnh lưu - nguồn baokhikhang
« on: July 15, 2021, 05:22:08 PM »
STT   Tên cửa hàng   Địa chỉ   Số điện thoại
1   NT Nguyệt Giai 1 ⭐20v120v   Khu 7, Khu 7, Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An   0963937888
2   NT Nguyệt Giai 2 ⭐20v120v   Khối 1, Ngã Tư Thị trấn Cầu Giát, Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An   0945753555
3   NT Khánh Nga ⭐20v120v   ., Ngã ba Tuần, Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An   0979935375
4   NT Tám Linh ⭐20v120v   Xóm 2, ., Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu, Nghệ An   0335999248
5   NT Hải Nhung ⭐20v120v   ., Khối 1, Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An   0988450575
6   QT Lai Thông20v120v   ., Xóm 6, Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An   0349170306
7   NT Trình Mai20v   ., Xóm 2, Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu, Nghệ An   0983466553
8   NT Bạch Mai20v   Xóm 10, Thôn Sơn Hải, Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An   0986179719
9   NT 24H20v   Xóm 2, ., Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu, Nghệ An   0983557135